Què és la Superè?

Què és el portal Superè.cat?

La Superè és una eina d’aprenentatge i de coneixement amb continguts i materials educatius pensada per a infants de Primària. Té com a objectiu facilitar-los l’assimilació dels continguts curriculars i, alhora, satisfer i fomentar la seva curiositat, dins d’un àmbit de consulta a internet controlat.

També és una eina familiar, en la mesura que ofereix activitats per a ser desenvolupades per petits i grans junts. En una etapa que comporta canvis tan importants per als infants, l’acompanyament dels pares contribueix a proporcionar-los l’estabilitat emocional que necessiten per a treure tot el profit de la seva curiositat innata, i de les ganes de divertir-se i d’aprendre. Sol·licita informació:

La Superè és un recurs:

Per a estudiar i fer els deures:

 • El web de la Superè té tota la informació de Primària en articles temàtics, als quals s’arriba per un arbre de navegació, ampliats amb informacions concretes per mitjà d’enllaços a entrades curtes enciclopèdiques sobre persones, fets, entitats, etc.

 • Fa més fàcil la comprensió dels conceptes perquè presenta esquemes de tots els continguts temàtics relacionant els diferents temes entre ells.

 • Els Exercicis, preguntes de resposta múltiple sobre els temes estudiats, permeten posar a prova els coneixements adquirits.

Per a fer consultes:

 • Informació puntual i concreta sobre persones, fets, entitats, etc. per mitjà de la finestra de cerca, dins d’un àmbit de navegació controlat.

Per a entretenir-se mitjançant recursos pedagògics:

 • Lectura dels materials disponibles relacionats amb coneixements.

 • Recursos per a les activitats de lleure, relacionades amb temes d’estudi.Organització dels continguts

Els materials s’organitzen en tres àrees: Continguts, Lectures i activitats i Diccionari d’anglès. Cada àrea comprèn diverses obres amb materials diferents. La cerca des de la pàgina d’inici es fa sobre la totalitat dels materials.


Àrea de continguts


L’àrea de continguts comprèn articles i esquemes que els relacionen entre si.

L’ENCICLOPÈDIA

 • 1.137 articles temàtics.

 • 3.000 articles curts de base enciclopèdica.

 • 3.562 mèdies (fotos, dibuixos, gràfics, mapes, vídeos).

 • Cerca sobre els més de 4.000 articles.

 • Accés als articles temàtics per mitjà d’un arbre de navegació de cinc branques:

  • Natura

  • Societat

  • Matemàtiques

  • Llengua (català, castellà i anglès)

  • Ciència

Els articles temàtics són l’esquelet bàsic del web que articula tota la resta. S’ordenen en un arbre de navegació per matèries, és a dir, un sumari que els estructura i els relaciona. Presenten la síntesi de cada tema i remeten a altres articles que tracten temes relacionats. S’il·lustren amb diferents mèdies: il·lustracions documentals, il·lustracions infantils, fotografies, taules il·lustrades, vídeos i sons. Els articles curts proporcionen informació enciclopèdica sobre biografies, topònims i altres noms propis com ara institucions.

Les relacions entre els articles es fan a través de:

 • remissions a altres articles de continguts (Més informació);

 • remissions a materials relacionats d’altres àrees (Lectures i activitats);

 • a través d’hiperenllaços que amplien els noms propis citats al text;

 • remissions al Diccionari d’anglès, que proporcionen una relació del lèxic relacionat amb el tema de l’article temàtic.

L’àmbit temàtic de la Superè és el propi del currículum de primària (llengua, matemàtiques, entorn social, entorn natural), ampliat en dos eixos: temes dels primers nivells de secundària (tecnologia) i els grans temes enciclopèdics (història, art, ciència, éssers vius).

L’àmbit geogràfic de la Superè és el món pel que fa a la geografia general física i política, i Catalunya pel que fa a l’àmbit local, amb ampliació de temes referents a la geografia física de la Península Ibèrica i a la geografia humana de l’estat espanyol.

El nivell dels continguts s’adreça als més grans, però mantenint sempre la sintaxi i el lèxic que puguin ser compresos per nens més petits. D’altra banda, els temes que només són propis del primer cicle es tracten a un nivell més baix de text i s’il·lustren amb il·lustracions infantils.

ESQUEMES

 • Cerca sobre 329 esquemes ampliables.

 • Doble accés per mitjà de la finestra de cerca i per un arbre de navegació amb estructura comuna amb l’Enciclopèdia.

Presenten els conceptes principals de cada tema relacionats entre si, i alhora remeten l’usuari als articles temàtics que els expliquen.

 

Àrea de lectures i activitats

LECTURES

Contes pensats, escrits i il·lustrats com a narracions per a introduir un tema del currículum de primària. Per això, cada conte remet a un o més articles relacionats de l’Enciclopèdia o a activitats complementàries.

 • 152 contes.

 • Doble accés per mitjà de la finestra de cerca i d’un arbre de navegació que els organitza per llengües: contes en català, en castellà i en anglès.

EXERCICIS

Ofereix exercicis de pràctica sobre els continguts i exercitació en les matèries instrumentals (matemàtiques i llengua). Són preguntes de resposta múltiple que treballen diferents capacitats i habilitats: coneixements, observació, habilitat de consulta, lèxic i comprensió lectora. Les preguntes apareixen amb un ordre aleatori i presenten graus de dificultat variable, amb l’objectiu de no defraudar mai la curiositat de l’usuari, de manera que sempre hi hagi alguna pregunta que no pot respondre si no fa una consulta a l’article relacionat de l’Enciclopèdia.

 • 420 exercicis amb un total de 2.700 preguntes.

 • Doble accés per mitjà de la finestra de cerca i d’un arbre de navegació per matèries i nivells.

ACTIVITATS

L’obra presenta una mostra d’excursions pedagògiques en què, a més d’indicar l’itinerari i acompanyar-lo d’un mapa i unes imatges, se centra l’atenció en determinats elements de l’excursió que entronquen amb temes curriculars, com ara paisatges geològics, paisatges de la costa, paisatges del passat, etc.

TÈCNIQUES D'ESTUDI

Es presenta una proposta de receptes de cuina bàsiques i fàcils perquè les facin els nens i nenes, amb l’ajuda puntual dels grans, en molts casos lligades al cicle festiu anual.

Són textos destinats a orientar i ajudar els alumnes en les activitats d’estudi a casa. S’hi accedeix per la finestra de cerca o bé a través d’un arbre de navegació, on apareixen ordenats en tres blocs:

 • Tècniques d’anàlisi.

 • Tècniques de síntesi

 • Tècniques d’ús de la informació

 

Àrea de diccionaris

DICCIONARI D'ÀNGLÈS

El Diccionari d’anglès es presenta com una obra particular del portal, però és present en totes les àrees a través dels articles relacionats.

 • 4.000 entrades, amb definicions senzilles en català.

 • Vocabulari anglès-català, perquè totes les entrades tenen l’equivalència en català.

 • Diccionari ortogràfic, perquè inclou les diferents formes que pot tenir cadascuna de les paraules angleses.

 • Diccionari de pronúncia, ja que totes les entrades permeten escoltar l’àudio de la pronúncia.

 • Diccionari d’ús, perquè cada entrada va acompanyada d’un exemple en anglès i en català.

 • Vocabulari català-anglès, perquè es pot consultar l’invers.

 • Vocabulari visual bàsic d’anglès.

 • 2.000 il·lustracions.

 • 40 làmines temàtiques.
   Sol·licita informació